Ökad vinst för Volvo

Buss- och lastbilstillverkaren Volvo ökade vinsten rejält under årets första tre månader. Alla affärsområden i koncernen gick bättre än samma period 2004. (Ekonomiekot)

– Vi har haft en väldigt bra efterfrågan, som är både konjunkturbetingad och betingad av att vi har lyckats väldigt väl med våra nya produkter, så vi har faktiskt vuxit med 17 procent i lokala valutor. Vi har också lyckats framställa de här produkterna med hjälp av skalekonomi som vi har byggt upp i koncernen de senaste åren. Då blir marginalerna bra också, säger Leif Johansson, AB Volvos koncernchef.

Vinsten 4,6 miljarder kronor
Volvos vinst första kvartalet blev 4,6 miljarder kronor, jämfört med 3 miljarder efter tre månader 2004. Omsättningen blev 52,3 miljarder och det var en ökning med nästan 8 miljarder.

Samtliga affärsområden förbättrade resultatet, till och med bussarna som haft ett trögt 2004 och som klarare att nå vinst med nöd och näppe efter flera kvartal med förluster.

Men merparten av vinstlasset dras i vanlig ordning av lastbilarna, 3 av 4,6 vinstmiljarder kommer därifrån. Och att lastbilarna går så bra beror på hög efterfrågan och en omfattande produktförnyelse.

Högre priser på råvaror
Inte ens högre kostnader för material och komponenter, som en följd av prisuppgången på råvaror, tycks sakta farten för Volvo.

Volvo räknar fortfarande med att den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar växer med 15 till 20 procent i år. I Europa bedöms tillväxten hamna i spannet mellan 0 och 5 procent.

Inom anläggningsmaskiner räknar Volvo med en ökning på 5 till 10 procent i Nordamerika och ungefär 5 procent i Europa.

Historisk hög nivå
Volvos rörelsemarginal steg till 8,7 procent under det första kvartalet, vilket är en historiskt sett hög nivå för koncernen.

Volvos samtliga tre varumärken inom lastbilsverksamheten utvecklades väl under perioden.

Det här leder till fler anställningar. Antalet anställda inom Volvokoncernen ökade med drygt 700 personer under det första kvartalet till 81 807 personer den sista mars.

I Sverige har Volvokoncernen ungefär 28 500 anställda.

Ger jobb åt över 100 000 svenskar
En ny undersökning visar att Volvos framgångar genererar fler jobb än så till och med. Volvokoncernen skapar direkt och indirekt sysselsättning åt mer än 110 000 svenskar.

Undersökningen har tagits fram i samarbete mellan Volvo och Umeå kommun och visar att för varje jobb som skapas i själva fabriken, skapas ytterligare ungefär fyra arbeten hos underleverantörer, serviceföretag och andra som lever av att leverera varor och tjänster till fabriken eller dess anställda.

I siffran ingår även sysselsättningseffekterna av de skatteinkomster som Volvos verksamhet genererar.

Produktion i 25 länder
Även expansion utomlands får mer positiva effekter för sysselsättningen i Sverige än vad som tidigare framkommit. Intern statistik från Volvokoncernen visar att för varje tre jobb som skapas i utlandet, skapas ett jobb i Sverige. Volvo har produktionsanläggningar i 25 länder.

– Vi har en mycket bra efterfrågan i Nordamerika, vi har en hygglig efterfrågan i Europa och totalt sett en bra efterfrågan i Asien. Så året har börjat bra, säger Leif Johansson.

Din bransch ligger ju väldigt tidigt i en konjunkturcykel. Vad säger det om tillståndet i ekonomin?

– Vi kan väl säga att det hittills ser ut som om det pekar uppåt fortfarande och att vi inte har sett toppen på någon konjunkturuppgång ännu. Sedan kan man alltid spekulera i när den kommer, men ännu har vi inte sett den.

Tommy Fredriksson, Ekonomiekot
tommy.fredriksson@sr.se