Handelsbanken minskar vinst

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 3, 34 miljarder kronor för första kvartalet 2005, att jämföra med vinsten på 3, 56 miljarder samma period i fjol.

Räntenettot steg men totalt minskade intäkterna något, 6 miljarder 34 miljoner  kronor.
Kreditförlusterna uppgick till 30 miljoner kronor, mot 45 miljoner ett år tidigare.