FN-anställda får gå efter bedrägerier

I Kambodja har 15 FN-tjänstemän, som varit inblandade i ett stort risbedrägeri inom FN:s matprogram, fått lämna sina jobb.

Det var för ungefär ett år sedan som FN:s livsmedelsorgan WFP upptäckte att det saknades omkring 8 miljarder kronor.

Utredningen visar också att regeringsanställda, rishandlare och transportarbetare varit inblandade i rissvindeln.

Kambodjas regering har gått med på att betala tillbaka drygt 6,3 miljarder krnor till FN.