Christian Norlin slutar i Landstinget

Socialdemokratiska landstingrådet Christian Norlin lämnar sitt uppdrag för att bli medarbetare till länets socialdemokratiska riksdagsmän.

Christian Norlin har varit aktiv landstingspolitiker i tio år och lämnar nu merparten av sina uppdrag. Däremot står han kvar som ersättare i landstingsstyrelsen, som vice ordförande i upphandlingsutskottet samt ledamot av landstingsfullmäktige.
Christian Norlin kommer att arbeta i Värmland men är anställd av socialdemokratiska kansliet i riksdagen.