Elpriset har dubblerats

Elpriset har ökat med över 50 % på ett år. Från 16 öre per KwH till 25 öre per KwH.
En orsak är att det här året räknas som ett torrår eftersom vattenmagasinen inte är ordentligt fyllda. Det säger Ingemar Svensson som är elsäljare på Höglands energi i Nässjö. För att elpriset ska sjunka krävs det att det blir en regnig sommar och att fler bolag konkurrerar om att sälja el. Det enligt elförsäljare Ingemar Svensson på Höglands energi. Och de höga el-och oljepriserna höjer också inflationstakten till 3 % enligt den senaste inflationsrapporten.