Lustgasen kvar på förlossningen i Västerås

Användningen av lustgas för födande kvinnor i Västerås är räddad. Halten lustgas i luften var tidigare alldeles för hög, och det ledde till att barnmorskorna fick huvudvärk, blev onormalt trötta och illamående.

Arbetsmiljöverket krävde att förlossningen i Västerås skulle åtgärda problemet, annars skulle man få lov att sluta använda lustgas under förlossningar.

Och nu är det ordnat.

Man har man gjort tekniska förbättringar av de masker och slangar som används, mammorna har fått bättre instruktioner om andningsteknik och personalen är medveten om att hålla sig så långt som möjligt ifrån mammorna när de använder lustgasen.

Det har gjort att halten lustgas i luften har sjunkit till 22 milligram per kubikmeter; högsta tillåtna gräns är 180 milligram.

Elisabeth Ekblom, avdelningschef på förlossningen i Västerås, menar att det viktigaste är att mammorna lärt sig en ny teknik med lustgasen.

Undersköterskan Marlene Elmerfors märker av att luften förbättrats, hon har mindre ofta huvudvärk, yrsel och illamående.

Hon har också märkt att papporna blivit mer delaktiga i förlossningen, när det gäller att sköta lustgasen.

När P4 Västmanland besöker förlossningen ligger den nyblivna mamman Ulrika Öhlund i en av förlossningrummen, tillsammans med den tre timmar gamla sonen Kevin.

Hon hade inte velat vara utan lustgasen under förlossningen...

DäOch nu får man alltså fortsätta med lustgas som smärtlindring på förlossningen i Västerås.