Strängare krav på nya EU-medlemmar

På måndagen undertecknade Rumänien och Bulgarien överenskommelser med EU om villkoren för deras inträde i Europeiska unionen.

EU har sagt att de två länderna kan bli medlemmar 2007, men om de inte uppfyller villkoren i inträdesavtalen skjuts medlemskapet upp till 2008.

Det finns alltså inga garantier för att Rumänien och Bulgarien blir EU-medlemmar redan 2007.

Strängare inträdeskrav
Länderna måste först uppfylla en rad hårda villkor, och det är betydligt strängare inträdeskrav än som ställts på andra kandidatländer.

Rumänien måste göra slut på korruptionen, förbättra rättssäkerheten, garantera romerna mänskliga rättigheter och förbättra miljöskyddet. Bulgarien måste också ta itu med korruption, införa en ny strafflag och bekämpa den organiserade brottsligheten.

I november kommer EU-kommissionen att göra en utvärdering av hur det går med dessa reformer och utvidgningskommissionären Olli Rehn säger att granskningen kommer att bli sträng.

Kan få vänta ytterligare ett år
Om de båda länderna inte uppfyller EU:s villkor godkänns de inte som medlemmar som planerat 2007 utan får vänta ytterligare något år.

Entusiasmen för fortsatt utvidgning av EU har svalnat något efter massutvidgningen förra året när tio nya medlemmar togs in och det ställs hårda villkor på de länder som nu knackar på EU:s dörr.

Kroatien vill också bli medlem av EU 2007 och EU ska nu på nytt bedöma om det kan ske.

Samarbete med Haagdomstolen
Villkoret är fortfarande att den kroatiska regeringen ser till att den misstänkte krigsförbrytaren Ante Gotovina lämnas ut till FN:s krigsförbrytartribunal i Haag.

Även Serbien och Montenegro måste samarbeta bättre med Haagdomstolen för att få börja diskutera medlemskap. Den serbiska regeringen har skickat ett 20-tal krigsförbrytare till domstolen i Haag de senaste månaderna, men de mest eftersökta är fortfarande på fri fot.

Hårda inträdesvillkor ställs också på Turkiet. De turkiska medlemsförhandlingarna ska enligt planerna starta i höst, men enbart på villkor att Turkiet först erkänner Cypern som självständig stat.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se