Dålig kontroll över farligt gods

Trafikpolisen i Blekinge brister i kontrollerna av farligt gods. Siffror från förra året visar att man bara hann med hälften av de planerade kontrollerna.

Blekingepolisen ska göra 250 kontroller per år men enligt trafikpolis Ulf Fridvall är det en siffra man aldrig har nått.

För närvarande är det bara polisen i Västerbotten som når upp till det satta målet.

Hos de 19 lastbilar Blekingepolisen hittade brister hos förra året så är det främst brandskyddet man slarvat med.