Bondens egen marknad upplevs positiv

Lokalt producerade livsmedel har fått draghjälp av Bondens egen marknad. Det visar en utvärdering som Länsstyrelsen har gjort.

Många av dem som varje år deltar i marknaden har ökat sin försäljning och upplever att deltagandet är mycket positivt för företagets ekonomi.

På Bondens egen marknad säljs lokalt producerade och förädlade produkter av producenterna själva.

Marknaden genomförs under ett par lördagar varje höst på Linköpings slotts borggård.