Stort telefonavbrott på flera håll i länet

Ett telefonavbrott drabbar flera kommuner i länet. I Härnösand går det varken att komma fram till landstinget, tingsrätten, länsstyrelsen eller kommunhuset. Även i Sollefteå har man problem men än verkar det som att det endast är kommunens växel som är drabbad. Det felet ska vara åtgärdat till klockan 15.00 i eftermiddag enligt operatören Ventelo.

Även Sundsvalls kommun och Långskog söder om Matfors har drabbats av ett teleavbrott och där söker man fortfarande efter felet. Men enligt operatören ska nätet fungera igen efter klockan 15.00.

Fram till dess finns det två tillfälliga telefonnummer som går bra att ringa om man behöver komma i kontakt med Sundsvalls kommun. Det ena går till informatören Åsa Grip som nås på 070-205 22 44 och det andra telefonnumret, 070-533 24 29 går till Eva-Britt Norén på kommunstyrelsens kontor.

Den som vill komma i kontakt med Sollefteås kommunkontor kan kontakta kommunens informationsansvarige, Lars Oscarsson, på 070 - 682 35 38.