Högskolor samverkar i sydost

De tre lärosätena i sydöstra Sverige går samman i en gemensam universitets- och högskoleregion för att bli mer konkurrenskraftiga. (SR Kalmar)