Landstingsråd (s): "Visst kan vi göra mer mot kvinnovåldet"

- Landstinget Västmanland arbetar redan idag mot kvinnovåld, men visst kan vi göra mer.

Det säger det socialdemokratiska landstingsrådet Rigmor Åkesson, med anledning av den interpellation i frågan som kristdemokraten Hanke Joneklav lämnat in.

- Men hur får vi männen som slår att söka hjälp?

Ett exempel på åtgärder som finns redan nu är en utbildning som barnmorskor och psykologer inom mödrahälsovården har fått för att bemöta våldsutsatta kvinnor 

- Under en månads tid så får jag säkert svar på min fråga om våld minst en gång. Det gäller att våga ställa frågan, säger barnmorskan Gunhild Falk på Herrgärdets Familjeläkarenhet i Västerås, som är en av dem som fått utbildningen.

Stockholms läns landsting ska utbilda all vårdpersonal för att kunna upptäcka och bemöta våldutsatta kvinnor. Men att man ska göra likadant här i Västmanland, det vill landstingsrådet Rigmor Åkesson (s) inte lova idag.

Kommunerna och landstinget håller just nu på med en gemensam kartlägging om kvnnovåld, som ska bli klar inom kort. Hur man ska jobba vidare är beroende på vad som kommer fram i kartläggningen.

Men det finns åtminstone ett område där Landstinget Västmanland gör för lite:

När det gäller männen.

- Om männen slår ordentligt, då kommer de till rättsväsendet, där de då blir dömda på ett eller annat sätt. Där sätter man in resurser, säger Rigmor Åkesson till P4 Västmanland.

- Men hur får vi männen att söka hjälp i tid? Hur får man männen att inte fortsätta slå i nästa förhållande? Hur hjälper man dem att förstå att det är fel att slå ?

Landstingsrådet Rigmor Åkesson redan idag: