"Bättre samarbete för att undvika salmonella"

Den sörmländske riksdagsledamoten Michael Hagberg, socialdemokraterna, vill ha ett bättre samarbete för att garantera salmonellafria livsmedel i Sverige.

Han föreslår att kommuner ska kunna ta hjälp av varandra för att på ett så bra sätt som möjligt kunna genomföra salmonellakontroller och förslaget får stöd av Miljö- och jordbruksutskottet.

En sådan förändring skulle framför allt gynna resurssvaga kommuner som idag inte har råd att göra tillräckligt bra kontroller själva.