Handels lägger kontor i Eskilstuna

Styrelsen för Handelsanställdas förbund har beslutat att förbundets administrativa kontor ska placeras i Eskilstuna. Det är medlemsadministration, ekonomi, löner och inköp av förbrukningsvaror som ska sammanföras i det nya kontoret.

Eskilstuna bedömdes vara det bästa alternativet med tanke på lokaler, kommunikationer och närheten till förbundskontoret och ett antal handelsavdelningar. Det nya kontoret ska vara i drift fullt ut vid årsskiftet, uppger Handels.