Ovisst vilka som ska styra i Gnesta

Förvirringen tilltar nu i Gnesta Stadshus om vem som egentligen ska styra kommunen. De första två åren av mandatperioden har Socialdemokraterna och de Borgerliga i Gnesta samarbetat över partigränserna eftersom inget av partierna på egen hand kunnat få majoritet. Men nu är det samarbetets tid förbi. Idag sammanträder kommunfullmäktige och då är det tänkt att beslut ska fattas i frågan om vem som ska regera i Gnesta.

I förra veckan hoppade både socialdemokraterna och miljöpartiet av samarbetet med de andra partierna. Om de övriga partierna idag lyckas enas och på så sätt få majoritet tillsammans så kommer ett nytt styre ta vid i Gnesta, och alltså förmodligen med Vänsterdemokraterna och de Borgerliga vid makten.

Socialdemokraterna i Gnesta menar att ett sådant samarbete vore olagligt eftersom Vänsterdemokraterna egentligen är invalda som Vänsterpartister. Men Ingrid Hjärneborg, gruppledare för moderaterna i Gnesta, menar att ett samarbete med vänstern är enda lösningen på problemet och hon kan inte förstå varför ett samarbete inte skulle vara möjligt. Inte heller kommunjuristen ser några juridiska hinder för ett samarbete mellan de borgerliga och vänsterdemokraterna.