Public service-handbok

I den här handboken finns riktlinjer och råd kring det dagliga arbetet för medarbetarna på Sveriges Radio, som en uppslagsbok i vardagen.