Lövdén tar strid om halländskt häkte

Nu ger sig Hallands nye landshövding Lars-Erik Lövdén in i kampen om att få ett häkte till Halmstad och Halland.

Tillsammans med Halmstads kommunstyreleseordförande Bengt Ekberg skriver Lövdén till sin gamla ministerkollega Thomas Bodström på justitiedepartementet och påpekar bland annat att halland är ett av bara två län i landet som inte har nåt eget häkte. Behovet av ett häkte är välkänt i Halland, bland annat anses det som onödiga kostnader att de totalt 200 personer som häktas i halland varje år måste transporteras till och från Göteborg efter häktningsbeslut och i samband med rättegångar.