Ansöker om att bli biosfärområde

KRISTIANSTAD. Svenska Unescorådet ansöker nu om att göra Kristianstads Vattenrike till ett biosfärområde.
Ansökan har lämnats till FN-organet Unescos huvudkontor i Paris.
Ett biosfärområde är ett naturområde som man vill bevara och som samtidigt är tillgängligt för människor.
I slutet av juni eller början av juli kommer Unesco att lämna besked om Kristianstads Vattenrike får kallas biosfärområde eller inte.