Hela oppositionen avgår

Hela oppositionen i utbildningsnämnden i Härnösand beslutade i dag att lämna sina uppdrag med omedelbar verkan.

De uppmanar även den socialdemokratiska majoriteten och dom högsta skolcheferna att gå.

Det är bland annat kritiken från revisorerna, som inte vill ge nämnden ansvarsfrihet, som ligger bakom beslutet.

Det berättar Anders Gäfvert, moderat och vice ordförande i utbildningsnämnden.