Skuldsanering inger inget hopp

8:52 min

I Sverige finns i dag 400 000 människor som är överskuldsatta och lever under mycket hård ekonomisk press. Många av dem ansöker om skuldsanering för att få sina skulder avskrivna efter fem år, men mindre än hälften av dem som söker får hjälp. Tanken är att den som gått i personlig konkurs ska få både bättre ekonomi och hälsa efter skuldsaneringen, men i verkligheten blir det sällan så. Det säger Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola som nu presenterar helt ny forskning på området.