Stora Enso köper pappersjätte

Stora Enso tänker köpa den tyska pappersgrosskoncernen Schneidersöhne som är den femte största i Europa. Schneidersöhne har ett marknadsvärde på 450 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 4 miljarder svenska kronor.

Bolaget köps kontant och affären väntas bli klar i höst.