Ungdomsförbund missar bidrag

De politiska ungdomsförbunden i Västra Götaland missar chansen att få bidrag från regionen. För att få bidrag skulle de i mitten av april ha skickat in sin årsberättelse men det har ingen gjort, enligt regionens handläggare Marie Larsson.

Västra Götalandsregionen har drygt två miljoner kronor att dela ut i bidrag till de politiska ungdomsförbunden i år, men för att få hela sitt bidrag så måste årsberättelsen först in.
Årsberättelsen skulle varit inskickad 15 april men Marie Larsson ger nu dispens till första maj. Hon har också skickat ut ett brev med en påminelse till alla ungdomsförbund, något hon inte är helt ovan vid. Däremot vill hon inte kommentera ordningen hos ungdomarnas politiska förbund som har svårt att hålla ansökningstiderna.