Oro för besparingar inom vården

Missade diagnoser, felbehandlingar, sjukskrivningar, utbrändhet och en odräglig arbetsmiljö. Så beskriver många verksamhetschefer på Gotlands vårdcentraler konsekvenserna av sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henrikssons förslag om att spara ytterligare 20 miljoner kronor i år.
Det handlar om att ta bort all privat ögonsjukvård och halvera antalet gråstarrsoperationer, likaså höftledsoperationer. Axelledsoperationer ställs in helt och antalet hyrläkare ska minskas till hälften. De vårdcentralen som har hyrläkare skriver att dom ska försöka minska antalet till hälften, men problemet är att det finns vårdcentraler som enbart bemannas av hyrläkare. Så t.ex i Fårösund där vårdcentralen kan komma läggas ner om inte hyrläkare får tas in. På Korpen tvingas ett distrikt stänga, om hyrläkare inte tas in, skriver verksamhetenschefen där.