Sänkt betyg Telia

Kredivärderingsinstitutet Standard & Poors har beslutat att sänka Telias kreditbetyg med ett steg. Anledningen är att Telia antas få en försvagad finansiell ställning när man går samman med finska Sonera. Betygssänkningen innebär att det vlir dyrare för Telia att låna pengar.