Kultur- och fritid flyttas till Lövsta

Trots protester kommer kultur- och fritidsförvaltningen i Gotlands kommun att flyttas till Lövsta.
När kommunfullmäktige diskuterade frågan ville moderaterna och folkpartiet upphäva beslutet om flytt. Men deras förslag röstades ner med 55-16.

Istället  röstade fullmäktige igenom ett tilläggsanslag på 8,1 miljoner kronor för att bygga om lokalerna på Lövsta. Men moderaterna och folkpartiet valde att inte vara med om beslutet.

Nej blev det också till folkpartiets förslag att lägga ner hela kultur- och fritidsförvaltningen.

Däremot röstade fullmäktige igenom miljöpartiets motion om att ändra organisationen så att konsumentvägledningen lyder under kommunledningen istället för kultur- och fritidsnämnden.

Det innebär sannoligt att det inte blir aktuellt att flytta konsumentvägledningen till Roma.