Kommunen tar tillbaka äldrevård i egen regi

0:36 min

Företaget Vardaga Äldreomsorg får inte förnyat förtroende att driva två av sina äldreboenden i Stockholm. Och det är helt i linje med vad det nya styret anser i Stadshuset.

Företaget Vardaga Äldreomsorg får inte förnyat förtroende att driva två av sina äldreboenden i Stockholm. Det gäller Tallbackens vård- och omsorgsboende i Bromma och Högdalens vård- och omsorgsboende i Enskede-Årsta-Vantör.

Imorgon torsdag, väntas stadsdelsnämnderna i ta beslut om att boendena ska drivas i kommunal regi.

Det finns inga klagomål på boendena och branchorganisationen Vårdföretagarna och företaget Vardaga är kritiska.

– Jag känner mig både förvånad över att man väljer att agera så här snabbt och utan att ha fört en dialog och en ordentlig genomlysning av vad detta kommer att innebära för alla dom som bor där och anhöriga och för kvaliten på verksamheten. Borde man inte ta sig tid och verkligen förstå vad detta betyder och vilka kvalitetsrisker det innebär innan man tar ett sådant här ganska stort och viktigt beslut, säger Fredrik Gren, vd på Vardaga äldreomsorg.

Men det ansvariga borgarrådet Clara Lindblom (V), anser att det är helt i linje med stadshusets nya inriktning.

– Vi tycker att det är viktigt att det finns kommunala alternativ i alla stadsdelar och att vi stärker den offentligt drivna verksamheten. När man har verksamheter i offentlig regi så har man en helt annan möjlighet till inflytande och insyn både för medborgare och politiker där vi kan gå in och påverka arbetsvillkoren för personalen, där personalen har meddelarskydd t ex.

– Nu kommer vi i den här majoriteten att både stärka kraven vad gäller meddelarskydd, bemanning, utbildning och kontinuitet i personalstyrkan och i vissa fall kommer man säkerligen bestämma sig i stadsdelarna för att återta, säger Clara Lindblom, Äldreborgarråd (V) i Stockholm.