Mer pengar till Svenska Kyrkans arbete med asylsökande

1:20 min

Svenska Kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, beslutade i dag att Svenska Kyrkan ska ge pengar till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande.

– Det handlar om att stödja församlingarnas arbete i mötet med flyktingar och asylsökande. Det kan vara mötesplatser för de som redan fått bostäder. Det kan vara hjälp att få bostäder till de grupper som ännu inte blivit placerade. Det kan i förlängningen kanske bli möjlighet att få praktik eller någon annan form av verksamhet i Svenska Kyrkans regi, säger Karin Perers, ordförande i kyrkomötet.

Kyrkomötets beslut om att stödja församlingarna i deras arbete med flyktingar och asylsökande kommer bara några dagar efter beskedet att Svenska Kyrkan överväger att öppna egna asylboenden.

Den frågan ska ärkebiskop Antje Jackelén diskutera med Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson imorgon.

Enligt kyrkomötets ordförande Karin Perers går tanken om egna asylboenden hand i hand med kyrkomötets beslut i dag.

– Ja, det är beslut som stödjer och främjar varandra. Vi är ju, om vi säger, kyrkans riksdag, som kan rikta uppfordrande förväntningar på det som kyrkostyrelsen ska göra. Kyrkans styrelse leds av ärkebiskopen och hon har naturligtvis en nyckelroll nu när det gäller att hitta de praktiska funktionerna av det här beslutet, säger Karin Perers, ordförande i kyrkomötet.