Sverige får hård kritik för hantering av biståndsbudgeten

2:02 min

Sverige får kritik i en ny granskning av EU-ländernas bistånd som Ekot i dag kan avslöja. Inget annat EU-land tar så mycket från biståndsbudgeten som Sverige för att bekosta flyktingmottagning. Det visar den årliga AidWatch-rapporten som granskar samtliga EU-länders bistånd.

Sverige får kritik för att det sker en urholkning av biståndet till fattiga länder, säger Martin Vogel vid Svenska kyrkans internationella arbete.

– Det får allvarliga konsekvenser för det bistånd som Sverige bedriver internationellt och vi ser att allvarligt begränsa satsningar på demokratiarbete, investeringar i skolor och hälsovård med mera. 

Enligt AidWatch-rapporten ligger Sverige i topp i EU när det gäller att använda biståndspengar till kostnad för flyktingmottagning. Under 2013 gick hela fem miljarder kronor eller 12 procent av Sveriges hela bistånd till det. Pengar som alltså inte går till fattigdomsbekämpning utan till inhemska kostnader för flyktingar.

Även Frankrike, Tyskland och Danmark gör stora avräkningar i biståndet. Storbritannien och Luxemburg däremot har valt att inte använda biståndet till andra saker.

Den nya rödgröna regeringen fortsätter göra stora avräkningar och i nästa års budget är det åtta miljarder kronor som går till flyktingmottagning. Sverige, vars biståndsmål är en procent, kommer nu ner under 0,75 procent av BNI i verkligt bistånd.

Martin Vogel är policy-rådgivare vid Svenska kyrkans internationella arbete:

– Genom att Sverige har utfästelser om en procent i biståndsåtagande, så innebär det ju i praktiken att man inte når upp till de löften man ställt, säger Martin Vogel.

Den årliga AidWatchrapporten publiceras av paraplyorganisationen Concorde som består av enskilda biståndsorganisationer i de 28 EU-länderna, i Sverige bland annat Svenska kyrkan, Rädda barnen och Diakonia.

Rapporten visar att EU-länderna inte når sitt mål på 0,7 procent av BNI i bistånd.

För Sveriges del gör avräkningarna att Sverige inte längre kommer att vara "det goda föredömet" för andra länder, menar Martin Vogel.

– Det här påverkar ju också det anseende som Sverige har internationellt, och i en kontext där Sverige verkligen skulle kunna gå fram som ett gott föredöme och visa på ansvarsfull utvecklingspolitik, säger Martin Vogel vid Svenska kyrkan.