Klart att leta uran i Lillögda

När priset på det radioaktiva grundämnet uran stiger hamnar åselebyn Lillögda i rampljuset.

På två ställen i Lillögda har nämligen företaget Geoforum Scandinavia fått tillstånd att leta efter uran.

Marken som intresserar företaget finns i närheten av byn Lillögda och ägs av bland annat Sveaskog. På Sveaskog har inte Bergstatens undersökningstillstånd nått fram och ingen har tagit ställning till det.

Redan på åttiotalet undersöktes det här området med anledning av uranfyndigheter, men då avbröts undersökningarna.