Ulf Olsson överklagar fällande dom

Domen mot 53-årige Ulf Olsson för morden 1989 på tioåriga Helén Nilsson och 26-åriga Jannica Ekblad, överklagades på måndagen. Genom sin advokat Sven Jernryd begär Olsson i första hand att åtalet ska ogillas, samt att han blir frikänd från de anklagelser som riktas mot honom.

Om hovrätten ändå skulle finna att Olsson helt eller delvis är skyldig, så yrkar Jernryd att han döms till rättspsykiatrisk vård.