Svårt att locka kvinnor till ingenjörsutbildning i Linköping

Andelen kvinnor som antas till högskoleingenjörsutbildningen vid Linköpings universitet är betydligt lägre jämfört med högskolornas antagning i genomsnitt.

I Linköping var 15 procent av de som antogs förra året kvinnor, medan motsvarande siffra för landets högskoleingenjörsutbildningar låg på 23 procent.

För fem år sedan var nästan var fjärde elev vid Linköpings tekniska högskola en kvinna.

Helene Dannetun, dekan på Linköpings tekniska högskola, tror att den sämre konjunkturen inom kemiindustrin skrämt kvinnor från att söka sig till kemiingenjörsutbildningen, något som ger utslag i statistiken.

Helene Dannetun tror ett sätt att locka fler att söka ingenjörsutbildningen är att lyfta fram hur dagens ingenjör arbetar.

- Idag handlar yrket mycket om problemlösning och projektarbeten tillsammans med andra. Långt ifrån den gamla bilden av ensam man som pular med sitt, säger Helene Dannetun till Sveriges Radio Östergötland