Manar al-Houda riskerar indraget tillstånd

Den svensk-arabiska friskolan Manar al Houda i Uppsala riskerar nu att få sitt tillstånd indraget.

Om skolan inte innan den 13 maj i år rapporterar till Skoverket om hur de löst de problem som finns i skolan, i form av bland annat bristande lärarkontinuitet och instabil ekonomi kommer skolan inte kunna fortsätta sin verksamhet, skriver Skolverket i en rapport.

Verket har vid flera tillfällen förra året granskat skolan och påpekat flera brister, bland annat kränkande behandling av elever, men efter den senaste inspektionen nu under våren så upptäckte man att dessa ännu inte hade åtgärdats helt.