PRO Kräver besked från kommunen

Efter den senaste tidens matförgiftningar inom äldreomsorgen i Uppsala så kräver nu ”PRO-Samorganisation” att kommunen ska bjuda in dem till ett möte för att diskutera olika frågor.

Organisationen skriver i ett brev till kommunen att de med stor oro följt den senaste tidens rapportering och de vill bland annat ha svar på vilka åtgärder kommunen har vidtagit för att förebygga att leveranser av otjänlig mat till äldre upprepas.