Internationell MÖ-styrka

FN:s generalsekretare Kofi Annan har inför säkerhetsrådet bett medlemsländerna att skicka en beväpnad internationell styrka till de palestinska områdena och gränserna mot Israel.
FN-chefen uppmanar rådet att stödja en sådan styrka trots att Israel är emot det och USA hittills varit tveksam till det. Kofi Annan säger att en internationell styrka till området borde ligga i både Israels och palestiniernas intresse för att få slut på våldet. FN:s säkerhetsråd har tidigare bara diskuterat att skicka ett begränsat antal obeväpnade observatörer till de palestinska områdena.