Nordkalk får fortsätta bryta sten i Klinthagen

2:03 min

Mark- och miljödomstolen har i en dom gett Nordkalk fortsatt tillstånd till stenbrytning i den befintliga täkten i Klinthagen och även gett tillstånd för Nordkalk att utvidga brottet.

Nordkalk kan alltså fortsätta verksamheten efter årskiftet, eftersom bolaget fått så kallad "tillåtlighet", för de områden som det inte råder delade meningar om.

Bolaget har fått tillstånd att bryta 20,5 miljoner ton kalksten med maximalt uttag på 3,5 miljoner ton/år.

Domen ger Nordkalk tillstånd till hela den sökta verksamheten. Alltså även till de områden som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket motsatt sig, vilket är området närmast Natura 2000-området Hoburgs myr och norra och södra delarna av det nya, outbrutna området, där det finns många rödlistade arter och natur med höga värden.

Mark- och miljödomstolen har också gett Nordkalk dispens från artskyddsförordningen för de arter som påverkas inom täktområdet.

Petter Rimfors, jurist vid länsstyrelsen på Gotland, säger att länsstyrelsen inte är direkt glad över domen, men man har ännu inte beslutat om domen ska överklagas. Det ska i så fall ske senast den 11 december.

Eva Feldt som är kommunkationschef på Nordkalk, är mycket glad över domen, och säger att det innebär att alla uppsägningar av anställda, nu inte behöver genomföras.