Plastämne kan störa pojkars könsutveckling

1:47 min

Ytterligare en studie visar att pojkar som har exponerats för ftalater, mjukgörare i plast, kan få en förändrad könsutveckling.

I det här fallet har forskarna undersökt om en vanlig ersättare för andra mjukgörare, som har visat sig vara hormonstörande, också kan ha skadliga egenskaper. Forskarna har sett att de pojkar som hade en högre exponering för den här nya mjukgöraren också hade ett kortare avstånd mellan anus och könsorgan.

Forskarna mätte förekomsten av mjukgörare i plast, så kallade ftalater, i urinen hos svenska kvinnor i början av graviditeten. Därefter mätte de avståndet mellan anus och könsorgan hos 196 av kvinnornas små pojkar, när de blivit två år.

De pojkar som i fosterstadiet hade haft en extra hög exponering för en vanlig mjukgörare i plast, som kallas DiNP, hade också ett förkortat avstånd mellan anus och könsorgan. Det här är något som tidigare studier visat kan vara kopplat till försämrad spermiekvalitet och ökad risk för missbildningar på könsorganen.

Den nya kemikalien DiNP har ersatt en annan som mjukgörare i plast eftersom det tidigare ämnet visade sig ha just hormonstörande effekter hos pojkar. Men nu verkar det alltså som om även den här ersättaren har liknande negativa konsekvenser.

DiNP finns i plastmaterial överallt omkring oss, till exempel i golv- och byggmaterial, men också i matförpackningar.

Det bästa vore om det kommer ett direktiv för att fasa ut ftalaterna, menar Gunnar Toft, forskare i reproduktionsepidemiologi vid Århus universitetssjukhus i Danmark.

– Det är inga ämnen som stannar i kroppen, så om de försvinner från miljön så försvinner de också från oss människor, till skillnad från andra kemiska ämnen. På det sättet är det lättare att bli av med dem, säger Gunnar Toft.

Mer om det ftalaternas påverkan på pojkar blir det i Veckomagasinet klockan 13.35 i P1

Referens: Bornehag et al. Prenatal Phthalate Exposures and Anogenital Distance in Swedish Boys. DOI: 10-1289/ehp1408163)