Otydliga regler försenar vindkraften

2:04 min

Intresset att satsa på vindkraftverk är stort – men för företagen väntar en lång väg för att få verken färdiga. Vid årsskiftet väntas tydligare regler för Kommunerna som godkänner projekten kring vad deras beslut ska grundas på.

Hur långa ska handläggningstiderna vara för vindkraften? Tar de för lång tid? Diskutera!

– Hela processen har blivit väldigt kostsam, säger vindkraftföretagaren Hans-Erik Flodin som bland annat verkar i Västernorrland.

Västernorrland är ett av de län där vindkraftsprojekten ökar som mest. Men de flesta parker har ännu inte börjat byggas. Företag som vill satsa på vindkraftetableringar har en väg att gå, med flera beslut som ska tas innan byggena kan starta.

För fem år sedan gjordes en ändring i miljöbalken för att göra effektivisera tillståndsprocessen. Kommunerna måste sedan dess ge sitt godkännande till planerade etableringar. Sedan införandet har kommunerna varit oklara över vad deras beslut ska grundas på, vilket skapat frustration.

Det har inneburit stora problem för vindkraftsföretagen. Man kan när som helst i processen få ett nej. Då kan projektören hunnit plöja ned mellan fem och tio miljoner.

En kritik som riktats mot vindkraft är att efter en intensiv byggperiod blir det inte mycket kvar som gynnar bygden där verken placerats. Protester från ortsbor kan leda till flera överklaganden i olika instanser.

– Det är katten på råttan och råttan på repet. Därför kommer inte vindkraften upp snabbare, säger Flodin.

För att göra handläggningen effektivare, har energimyndigheten tagit fram en vägledning för hur Sveriges kommuner ska besluta.

– Mycket har varit oklart och det finns inga beslutskriterier. Det har inneburit kommunerna tolkat olika, säger Maria Stenkvist, handläggare på energimyndighetens vindenhet.

Runt årsskiftet kan kommunerna räkna med att reglerna tydliggörs. För vindbranschen räcker inte det. De vill att lagen ses över och tycker att kommunens beslut alltid bör motiveras och vara möjlig att överklaga.

– Idag finns en rättsosäkerhet, säger Tomas Hallberg.