Det blir alliansen som styr i Knivsta

2:04 min

På torsdagskvällen blev det klart att den borgerliga alliansen avser att styra Knivsta som ett minoritetsblock de kommande fyra åren. 

Alliansen ingick en överenskommelse med blocket bestående av S,V, MP och Knivsta.nu om budgeten för 2015 och båda blocken enades om att stödja en budget som var en kompromiss mellan blocken. Därmed kom Sverigedemokraterna, som har en vågmästarställning, inte att få någon direkt påverkan på budgeten.

Under tre timmar i går eftermiddag var fullmäktigemötet ajournerat medan de båda blocken förhandlade om att hitta en överenskommelse för att få till ett styre av kommunen. Till slut nåddes en överenskommelse om att den borgerliga alliansen ska få de ledande posterna, bland annat kommunstyrelseordförandeposten, som moderaternas Klas Bergström kommer att ha. Och när det gäller budgeten för nästa år så antogs en ny kompromissbudget, som innebär att det socialdemokratiskt ledda blocket får igenom mer pengar till socialnämnden, billigare taxor i kollektivtrafiken och mer pengar till att ge ungdomar sommarjobb.

– När vi i alliansen samlades på förmiddagen så visste vi inte vad som skulle hända, det var först i samband med fullmäktige som diskussionerna kunde börja och så småningom avslutas, säger Klas Bergström som alltså fortsätter som kommunalråd för moderaterna.

Varför gick Socialdemokraterna med på att släppa fram er?

– Jag tolkar det som att de fick igenom tillräckligt mycket i budgeten för att de skulle tycka att det var värt det.

Sverigedemokraterna säger ibland att de är det enda oppositionspartiet. Kan den bilden stärkas av det här?

– Ja, det är inte omöjligt.

Claes Litsner, Socialdemokraterna, om varför partiet valde att avstå från chansen att ta kommunstyrelseordförandeposten med hjälp av SD:

- Vi tycker inte att SD är ett parti som vi kan förhandla med. Det skiljer för mycket i våra partiers värdegrund, säger Claes Litsner.

Gunnar Larsson, Sverigedemokraterna:

– Det här är inte schysst mot väljarna. Det verkar som att de andra partierna röstar nej på alla vara förslag även när det är sånt som de själva egentligen är inne på. Det kan vara ett tecken på dumhet, säger Gunnar Larsson.