Knepigt läge för Ulricehamnspolitiker

I kväll ska kommunfullmäktige i Ulricehamn ta ställning till om vård- och omsorgsnämnden ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Kommunens revisorer har föreslaget att nämnden inte ska få ansvarsfrihet efter att i flera år överskridit budgeten. Förslaget har redan fått flera politiker i nämnden att avsäga sig sina uppdrag, bland annat ordföranden och förste vice ordföranden.

Det är en besvärlig situation som Ulricehamn hamnat i inför kvällens sammanträde. Moderater och socialdemokrater har redan bestämt sig för att rösta nej till ansvarsfrihet. Centerpartister och kristdemokrater kommer att rösta för.

När det borgerliga blocket är splittrat är det troligt att politikerna i vård- och omsorgsnämnden inte beviljas ansvarsfrihet för hur de skött ekonomin. Frågan är vad som händer då.

Det är troligt är att politikerna ställer sina platser till förfogande. Men det är praxis att en begäran om entledigande inte beviljas innan en ersättare är utsedd. Det kan ta tid att utse 13 nya ledamöter plus lika många ersättare. Och vem är beredd att sätta sig i nämndens presidium efter det som hänt?
Kanske blir det kommunstyrelsen som får ta över ansvaret - men den har också fått kritik från revisorerna för brist på ekonomisk styrning.

Följden kan mycket väl bli att nämnden tvingas sitta kvar ett bra tag mot sin vilja. Men hur bra blir det med politiker som egentligen inte vill vara där? Och vad händer med revisorerna om nämnden mot förmodan beviljas ansvarsfrihet? Det är väl inte helt osannolikt att de då ställer sina platser till förfogande.

Reporter: Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se