Sportfiske

Fritidsfiskets följder för naturen outforskat

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, tycker att fritidsfiskets inverkan på ekosystemen behöver kartläggas.

Det har forskats en hel del på yrkesfisket som idag är starkt reglerat för att det ska vara hållbart men Fritidsfiskets betydelse vet man betydligt mindre om, eftersom det inte finns någon bra statistik.

SLU och Havs- och vattenmyndigheten föreslår därför fördjupade studier i några områden där fritidsfisket tros ha betydelse för fiskbestånd och ekosystem.