Försvarets bevakning av Östersjön inte tillräcklig

Försvarsmakten kan inte följa aktiviteten på Östersjön i den usträckning som man skulle vilja. Varannan tjänst är vakant vid den central, på Muskö i Stockholms skärgård, där Försvarsmakten bedriver undervattensspaning.

– Nu är det så att vi samlar på oss data, men vi är så lite folk att i ärlighetens namn att kunna scrolla genom gammal data när det gamla vaktlaget går på, det är inte alltid genomförbart. Vi har all data men vi hinner inte gå igenom den.

Vakanserna gör att Undervattensspaningscentralen har bemanning knappt hälften av veckans timmar.

När det inte är någon bevakning fortsätter data från sensorerna på havsbotten att spelas in. Det är bland annat genom den här informationen som Undervattensspaningscentralen följer aktiviteten på Östersjön.

Varje arbetspass börjar med att inspelningen gås igenom för att se om något hänt medan de varit borta. Men det finns risker med att arbeta på det här sättet.

– Det första man tänker på är främmande undervattensverksamhet av något slag, men det behöver ju inte vara det eftersom vi sysslar med sjöövervakningen.

Men vakanserna gör alltså att verksamheten begränsas. Personalbristen på Undervattensspaningscentralen har pågått det senaste året.

– Verksamheten blir lidande därinne. Det blir den absolut. Vi får inte ut lika mycket som om vi skulle ha haft personal. Verksamheten blir lidande därinne, det blir den absolut. Det går inte att komma från, säger Tivadar Sivgren, stabschef på Sjöinformationsbataljonen.

Personalbristen på Undervattensspaningscentralen har pågått det senaste året. Men i dagarna hoppas centralen att få klartecken från Försvarsmakten om att få anställa fler, och fylla upp de femtioprocentiga vakanserna och bli totalt 15 anställda.

Men även om det blir så kommer det ändå att dröja innan man har full bemanning. Detta eftersom den nyanställda personalen behöver gå utbildning och sedan få erfarenhet. Stabschefen Tivadar Sivgren igen.

– Säg att det tar tre-fyra år innan personalen blir så dugliga att de gör nytta där inne. Även om vi får anställa imorgon så kommer det dröja innan vi får ut effekten av det hela.