Nya miljoner i bidrag till Handelshögskolan

Handelshögskolan i Göteborg får ett bidrag på 11,5 miljoner kronor från Malmstenstiftelsen.

En stor del av summan ska gå till Handelshögskolans Graduate Business School för studenter med en akademisk examen.

Ekonomiska biblioteket får ett extratillskott och så befrias tio personer, som nyligen doktorerat , från en del av sin undervisningsplikt för att istället satsa mer tid på sin forskning och även arbeta tvärvetenskapligt.

Sedan 1984 har Malmstenstiftelsen stött Handelshögskolan i Göteborg med omkring 300 miljoner kronor.