Strindbergs torp i Torsäng lokaliserat

I Torsäng, strax norr om Gällö, har man under vintern röjt i backen mellan landsvägen och ner mot Sundsjön, i höjd med skolan i Fjällsta. Och en gammal stig där leder ned till det nyligen lokaliserade Strindbergstorpet, som uppfördes av August Strindbergs farfarsfar Henrik.

Fattigdom och nöd drev sonen, Zacharias Strindberg, till Stockholm och 1801 skriver han ned sina barndomsminnen från Sundsjö. Och med hjälp av den skriften har man lyckats lokalisera var torpet stått.

Det var inte det enda Zacharias skrev, det blev en del pjäser och dramer också.

- August nämner att han tror att han ärvt sitt skrivande från sin jämtländske farfar, berättar Per Olof Tronde, från Tavnäs, en av dem i hembygdsföreningen som forskat kring Strindbergs historia i Sundsjö.