Revisorskritik mot kommunpolitiker

Politikerna i Gotlands kommunfullmäktige fick hård kritik från de egna revisorerna. Orsaken är att man inte har följt sitt eget beslut om hur ekonomin ska skötas.

För två år sedan beslutade fullmäktige att det är viktigare att följa budget än att följa målen för bland annat skola och hälsovård.

Men politikerna har inte följt sitt eget beslut om att ekonomin ska vara överordnad.

Bland annat har social- och omsorgsnämnden, hälso- och sjukvården och räddningstjänsten haft stora underskott de tio senaste åren.

Det var tyst som i en skamsen skolklass när politikerna lyssnade till revisorernas anmärkningar.

- Visst är kritiken hård. Det är politikerna själva som beslutat att ekonomin ska vara överordnad, men ändå har flera nämnder minus, säger kommunrevisorernas ordförande Börje Lundberg.