Människorättsorganisationen Btselem arbetar i motvind

7:17 min

Människorättsorganisationen Btselem har i 25 år jobbat för att stärka mänskliga rättigheter för palestinier på ockuperad mark. Med hjälp av bland annat 200 volontärer på Västbanken som fått var sin filmkamera och med metoden att samla muntliga vittnesmål, anmäler de om brott begåtts och skriver uppmärksammade rapporter. Nästa vecka belönas människorättsorganisationen Btselem med svenska advokatssamfundets Stockholm Human Rights Award. Reportern Sharon Jåma har besökt organisationen som oförtrutet arbetar i motvind.