FN-man besöker Lottakåren i Gryt i Sörmland

I programmet 25 april 2005
Hans Corell, en av Kofi Annans närmaste män inom FN besöker Gryts Lottakår för att tala om FNs roll. Som före detta Rättschef och Undergeneralsekreterare vet han vad han talar om. Numera är Hans Corell pensionär - men han lever knappast något vanligt pensionärsliv.