Kvinnligt nätverk till Ringdansen

Det östgötska nätverket Qvick för kvinnliga företagare flyttar in i Integrationsverkets gamla lokaler i Norrköping och gör Ringdansen till sitt centrum för utbildning och utveckling.

Nätverket Qvick har uppåt 40 medlemmar i Norrköpingstrakten. I Åtvidaberg finns dess andra speciellt aktiva del, men de totalt drygt 80 medlemmarna finns i hela Östergötland.

Nätverket har anordnat träffar och seminarier för kvinnor i ett par års tid.

- Även om man nu skapar ett resurscentrum i Norrköping kommer man att fortsätta vara ett länsomfattande nätverk, säger projektledaren Bibbi Pettersson