Eko-forskare står på olika ben

5:48 min

Ett samling växt- och odlingsforskare på Sveriges lantbruksuniversitet dömer helt ut ekologisk odling och hotar med att det är vägen till svält. Andra forskare på samma universitet går till motattack och säger att de första inte är uppdaterade på vad forskningen säger i dag.

Det är en het debatt om ekologisk odling, som har blossat upp på nytt den här veckan och det är en gammal historia som upprepas nu när forskare på ena sidan släpper en ny bok och publiceras på debattsidor.

I och med det här boksläppet presenteras egentligen inga nya fakta i målet, men ekomotståndarna skriver bland annat att det vore en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och skulle innebära större belastning på miljön till en högre kostnad om vi gick över till 100 procent ekologisk odling. Kort sagt: enligt de här forskarna är ekologisk odling inte bra på något sätt; det är inte ekonomiskt hållbart, inte klimatsmart och inte bättre för människors hälsa.

Forskarna som försvarar ekologisk odling svarar i repliker att forskarna på andra sidan gör grova och felaktiga förenklingar när de tar enskilda resultat och skalar ut i stället för att se på hela produktionssystemet. De tycker också och att det är onödigt att få det att låta som om det är antingen eller, att det är 100 procent ekoodling eller ingen, som är vägen fram till ett mer hållbart jordbruk.

Den här konflikten med forskare på var sida som alla säger sig ha vetenskapen med sig, men som kommer till helt olika slutsatser, har pågått i ett par decennier.

Christel Cederberg, biträdande professor på institutionen för energi och miljö på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har följt den här diskussionen under lång tid och försöker förklara vad det är som gör att det här är så laddat.

– Det som är grunden för den här kontroversen är att forskarna har olika värderingsgrunder och att det påverkar vilken forskning de lutar sig mot, hur de ser på problemens natur och dess lösningar, säger Christel Cederberg.