Många obehöriga spanskalärare

Det är ett rekordstort intresse för att läsa spanska bland grundskoleeleverna i Gävleborg. Men det har varit svårt att få tag på utbildade språklärare. Stor efterfrågan men lite utbud alltså. Det betyder att många elever får obehöriga spanskalärare.