Utsläpp av frätande ämne i Borlänge

I Borlänge fick polis och räddningstjänst nu på eftermiddagen spärra av ett område i industriområdet Norra backa efter ett utsläpp av det frätande ämnet natriumhydroxid, också känt som kaustiksoda.

Enligt SOS var det ett fat med kemikalien som läckte, men räddningstjänsten fick snart läget under kontroll och blåste faran över.